22 lutego, 2024
Ukraina: Wasyl Zwarycz zwrócił się do Polski o reakcję na wysypanie zboża z ukraińskich ciężarówek

Ukraina: Wasyl Zwarycz zwrócił się do Polski o reakcję na wysypanie zboża z ukraińskich ciężarówek