29 lutego, 2024
Stalprofil miał wstępnie 3,59 mln zł jedn. zysku netto, 0,62 mln zł zysku EBITDA w IV kw.

Stalprofil miał wstępnie 3,59 mln zł jedn. zysku netto, 0,62 mln zł zysku EBITDA w IV kw.