18 czerwca, 2024
Sondaż. Zapytano Polaków o używanie broni na granicy

Sondaż. Zapytano Polaków o używanie broni na granicy