30 maja, 2024
Połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos. Nieważne? Jest decyzja sądu

Połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos. Nieważne? Jest decyzja sądu

W środę przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi zakończyła się apelacja o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Lotos z 20 lipca 2022 r. w sprawie połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos, podwyższenia kapitału zakładowego Orlenu oraz zgody na proponowane zmiany Statutu PKN Orlen, wraz z roszczeniem ewentualnym o uchylenie tej uchwały.

Read More  

​ Źródło/Autor: forsal.pl