22 czerwca, 2024
Łotwa będzie przeznaczać 0,25 proc. PKB na pomoc Ukrainie

Łotwa będzie przeznaczać 0,25 proc. PKB na pomoc Ukrainie

Przewodnicząca łotewskiego parlamentu Daigi Mierina zapowiedziała w Białymstoku, że Łotwa zwiększy swoje wsparcie dla Ukrainy, przeznaczając na ten cel 0,25 proc. swojego PKB. Oświadczenie to padło podczas szczytu przewodniczących parlamentów Polski, Estonii, Litwy, Łotwy i Ukrainy.

Read More  

​ Źródło/Autor: Business Insider businessinsider.com.pl