19 czerwca, 2024

Hołownia: Jeśli rząd mówi, że potrzebuje strefy buforowej, by łatwiej wyłapywać przemytników, to ja mu ufam